Search icon

Family

05th Mar 2013

“Is Ambassadóir Mé i mBliana do Sheachtain na Gaeilge”… Evanne Ní Chiuilinn is Going Native to Mark SnaG

It's Seachtain na Gaeilge, and RTÉ's Evanne Ní Chuilinn is an ambassador this year, so her column this week looks a little different...

Is ambassadóir mé i mbliana do Sheachtain na Gaeilge, agus chinn mé ar m’alt seachtainiúil a scríobh as Gaeilge an tseachtain seo dá bhárr. 

Tógadh le Gaeilge mé i gCill Chainnigh, d’fhreastail mé ar Ghaelscoil, agus ghlac mé páirt i roinnt mhaith imeachtaí Gaeilge ar nós díospóireachtaí agus mé ag fás aníos.  I ndiaidh dom mo chéim a baint amach in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, chinn mé ar Árd Dioplóma a dhéanamh trí Ghaeilge in Ollscoil na hÉireann, Ghaillimh.  Thosaigh mé ag obair le TG4 agus RTÉ, agus táim go síoraí ag iarraidh úsáid a bhaint as mo chuid Gaeilge, agus í a chuir i bhfeabhas ar ndóigh. 

Mar pháiste, bhí dúil mhór agam sa teanga, agus tá mé ag súil le m’fhear beag féin a thógaint le Gaeilge chomh maith.  Nach iontach an rud é dá mbeadh muid in ann labhairt as Gaeilge lena chéile nuair a thosnaíonn sé ag caint?  Is cosúil nach bhfuil sé ró fhurasta é sin a dhéanamh áfach, go mór mhór i dteaghlach dhátheangach.  Níl Gaeilge ar bith ag Daidí Shéimí, agus cé go mbeidh sé ag éisteach liomsa ag labhairt leis an gasúr, beidh sé aisteach nach dtuigfidh sé mé don mórchuid. 

Bhí seoladh oifigiúil Sheachtain na Gaeilge ar siúl aréir i dTeach an Árd Mhéara i mBaile Átha Cliath, agus do bhuail mé le beirt chailín ann atá ag obair le grúpla darbh ainm Comhluadar.  Bhí ríméid orm aithne a chuir orthu, mar táim díreach théis foghlam mar gheall ar na grúpaí do leanaí a bhíonn ar siúl ar fud na cathrach do pháistí.  Is go hiomlán trí Ghaeilge a bhíonn na grúpaí seo, agus is féidir dul ann, cupán caifé a bheith agat leis na Mamaí eile, agus cómhrá trí Ghaeilge a bheith agat leo.  Is iontach an uirlis foghlamtha é seo do leanaí ar nós Séimí atá ar tí caint. 

Róisín Ní Thomáin, Paddy Barnes & Evanne Ní Chuilinn – ambasadóirí mar Sheachtain na Gaeilge 2013

Thug na cailíní roinnt mhaith leabhair dom chomh maith, chun treoir a thabhairt dom i leith an Ghaeilge agus í a labhairt sa teachlach.  Deirtear gur cóir domsa labhairt le Séimí as Gaeilge amháin, fiú má tá a Dhaidí thart timpeall orainn.  Más rud é go bhfuil sé i gceist agam labhairt go díreach le Daidí is féidir liom Béarla a labhairt, ach is cosúil go bhfuil sé riachtannach go labharfainn Gaeilge amháín le Séimí. 

Tuigim anois ó bheith ag léamh na cáipéisí go mbeidh an fear beag meascaithe suas ar feadh tamall nuair a thosnaíonn sé ag caint.  Déarfaidh sé rudaí cosúil le, “I don’t want to dul a chodladh”.  Ach de réir na cailíní ó Comhluadar, tá sé seo iomlán ceart go leor!  Tá tuiscint i bhfad níos fearr agam anois ar an bpróiséas, agus tá níos mó misneach agam ina leith.  Tá súil agam go mbeidh sé ar mo chumas an teanga a mhúineadh do Shéimí, agus ar ndóigh go mbeidh mé in ann áit a sholáthar dó i nGaelscoil éigin gar dúinn amach anseo!

Mar sin, más Mamaí nó Daidí thú, agus más rud é gur mhaith leat do pháiste a thógaint le Gaeilge, nó fiú cúpla focail a mhúineadh dóibh sa bhaile, bí cinnte clárú le Comhluadar.  Is daoine le neart fuinneamh agus díograiseacht iad, agus tá tuiscint faoi leith acu ar chúrsaí teanga do leanaí.  Idir seo agus siúd, déanaigí cinnte bhúr cuid Gaeilge a labhairt an tseachtain seo.  Déan iarracht páirt a ghlacadh i Seachtain an Gaeilge, fiú más “oíche mhaith” a rá anocht, nó “Dia dhuit” a rá amárach.  Is linne an Ghaeilge, beir bua léi a cháirde!

Go dtí an tseachtain seo chugainn a cháirde!

 

E x 

Topics: